Game not displaying correctly? Open game in full window

Game Details

สำรวจใต้ทะเลนี้ ในขณะที่เธอค้นหาไข่มุกล้ำค่าในเกมปริศนานี้ มีจำนวนของเปลือกหอยขวางทางของเธอ และเธอต้องการความช่วยเหลือของคุณ คลิกให้สิ่งกีดขวางหายไป เมื่อจับคู่กันอย่างน้อย 3 ขึ้นไปให้สาวน้อยคนนี้เข้าไปถึงไข่มุกได้

Date Added: 2016-10-02

Played 79 times

กำลังโหลด...